18.3.2. Om rejseregler for politikere og ansatte i staten, regionerne og kommunerne

24-03-2018

Økonomi- og indenrigsministeren har den 24. marts 2018 besvaret følgende spørgsmål 271 (alm. del) stillet af Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg:

”Kan ministeren i forlængelse af artiklen ”Luksusture på borgernes regning: Flere kommunalt ejede selskaber bruger store beløb på udlandsrejser” i Politiken 24. februar 2018, oplyse, hvad rejsereglerne er for politikere og ansatte i staten, kommunerne, regionerne og de (mellem)kommunale/regionale selskaber?”

Besvarelsen redegør for reglerne for studieture, herunder godtgørelse og afholdelse af udgifter i den forbindelse, for Folketingsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer, kommunalbestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber og ansatte i staten, regioner, kommuner og kommunale fællesskaber. Herudover omtales kommunale aktieselskaber.

Økonomi- og indenrigsministerens svar af 24. marts 2018
til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
– Forvaltningsjura, j. nr. 2018-1074