18.8.3. Orientering om reglerne om bindende kommunale folkeafstemninger

08-08-2018

Økonomi- og Indenrigsministeriet orienterede samtlige kommunalbestyrelser om indførelsen af mulighed for afholdelsen af bindende kommunale folkeafstemninger. Ændringerne fulgte af lov nr. 748 af 8. juni 2018 om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven (Bindende kommunale folkeafstemninger). Ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2018.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 8. august 2018 til samtlige kommunalbestyrelser
- Demokrati, j.nr. 2017-2891