19.3.3. Om kommunens pligter over for en privat aktør mv.

23-12-2019

Social- og indenrigsministerens svar af 23. december 2019 til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg på spørgsmål nr. 168 (alm. del) - Kontoret for Demokrati, j.nr. 2019-9267

Social- og indenrigsministeren har i svar af 23. december 2019 på spørgsmål nr. 168 (alm. del) fra Folketingets Social- og Indenrigsudvalg generelt udtalt sig om en kommunes mulighed for med hjemmel i kommunalfuldmagtsregler at varetage kulturelle opgaver, herunder at udleje anlæg til private til brug for kulturelle arrangementer, der gennemføres med fortjeneste for øje, samt betingelserne herfor. Svaret redegør også generelt for kommunens forpligtelser, når den overlader kommunale opgaver til en aktør uden for kommunen, samt for kommunalbestyrelsesmedlemmers mulighed for at anvende deres initiativret til at rejse en sag i kommunalbestyrelsen.

Social- og indenrigsministerens svar af 23. december 2019 til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg - Kontoret for Demokrati, j.nr. 2019-9267