19.6.2. Om fritagelse af Budget- og regnskabssystem for kommuner henholdsvis for regioner for kravet om indlæggelse i Retsinformation

24-04-2019

Civilstyrelsen har fritaget bilag 1 til bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (med overskriften Budget- og regnskabssystem for kommuner) og bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1019 af 28. juni 2018 om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (med overskriften Budget- og regnskabssystem for regioner) for kravet om indlæggelse i Retsinformation med henvisning til, at indholdet vurderes at være uden almindelig interesse for retsanvendelsen på området, jf. § 4, stk. 1, i cirkulære nr. 27 af 28. januar 1996 om ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation. 

Civilstyrelsens skr. af 24. april 2019 til Økonomi- og Indenrigsministeriet
- Civilstyrelsens sagsnr. 19-1200-00013, ministeriets sagsnr. 2018-2535