20.1.4. Telefonisk henvendelse om deltagelse i kommunale møder via video for et byrådsmedlem i særlig risikogruppe i forhold til COVID-19

10-08-2020

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret en henvendelse fra et byrådsmedlem om deltagelse i kommunale møder via video, når medlemmet er i særlig risikogruppe i forhold til COVID-19. Ministeriets svar er bl.a. baseret på de midlertidige regler i bekendtgørelse nr. 954 af 24. juni 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19).

Byrådsmedlemmer i særlig risiko i forbindelse med COVID-19 vil i den foreliggende situation efter en konkret vurdering med henvisning til deres helbredstilstand ikke være forpligtet til at deltage i byråds- og udvalgsmøder, jf. de lovlige forfaldsgrunde efter § 15 i lov om kommunernes styrelse. Et medlem har i øvrigt ikke ret til at deltage i et fysisk byråds- eller udvalgsmøde pr. video, men formanden for et udvalg kan tillade enkelte medlemmer at deltage i et udvalgsmøde pr. video, og borgmesteren kan efter § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 954 af 24. juni 2020 tillade et eller flere medlemmer at deltage i et byrådsmøde pr. video.

Social- og Indenrigsministeriets notat af 10. august 2020 – Kommunaljura, j.nr. 2020-7618