20.5.1. Om mulighed for at yde ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer både diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for samme møde

12-11-2020

Social- og Indenrigsministeriet har på spørgsmål fra KL telefonisk udtalt, at § 16 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse efter ministeriets opfattelse indebærer, at en kommunalbestyrelse kan træffe beslutning om, at der for deltagelsen i de i bestemmelsen nævnte møder m.v. ydes både diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I det omfang kommunalbesty­relsen har truffet en sådan beslutning, vil det samme ikke-kommunalbestyrelsesmed­lem have krav på og pligt til modtagelse af begge ydelser for deltagelse i det samme møde.

Social-og Indenrigsministeriets notat af 12. november 2020
- Forvaltningsjura j. nr. 2020-10444