20.8.1. Om evaluering af Ankestyrelsens mere fleksible rammer for sagsudvælgelsen som led i det kommunale og regionale tilsyn

12-08-2020

Social- og indenrigsministeren oversendte ved brev af 12. august 2020 Ankestyrelsens og Social- og Indenrigsministeriets evaluering af betydningen af Ankestyrelsens mere fleksible rammer for sagsudvælgelsen som led i det kommunale og regionale tilsyn, som trådte i kraft den 1. april 2017 ved lov nr. 176 af 21. februar 2017.

Social- og indenrigsministeriets brev af 12. august 2020 til Social- og Indenrigsudvalget
- j.nr. 2019-3807, Forvaltningsjura

Ankestyrelsens evaluering af juni 2020

Social- og Indenrigsministeriets evaluering af 12. august 2020