20.8.2. Om ministeriets vurdering af, om en tilsynssag, som Ankestyrelsen har udtalt sig om, skal tages op

25-06-2020

Social- og Indenrigsministeriet tilkendegav i forbindelse med en oversendelse til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg af Ankestyrelsens udtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område, at ministeriet ikke fandt anledning til at tage udtalelsen op til behandling som overordnet tilsynsmyndighed. Ministeriet havde navnlig lagt vægt på, at der på det foreliggende grundlag ikke var udsigt til, at ministeriet ville nå til et andet resultat end Ankestyrelsen.

Social- og Indenrigsministeriets oversendelse den 25. juni 2020 til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg af Ankestyrelsens vedhæftede udtalelse, Social- og Indenrigsudvalget 2019-20, SOU Alm. del - bilag 295
- j. nr. 2019-9529

Ankestyrelsens tilsynsudtalelse af 24. juni 2020 om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område
- Ankestyrelsens j. nr. 19-62648