21.1.7. Om sagsindsigt, tavshedspligt og aktindsigt

20-08-2021

Indenrigs- og boligministeren besvarede den 20. august 2021 følgende spørgsmål fra Folketingets Indenrigs- og Boligudvalg:

Spørgsmål nr. 290 (BOU – alm. del):

”Vil ministeren redegøre for, om byrådsmedlemmer i forbindelse med, at de gør brug af muligheden for sagsindsigt, også kan kræve, at kommunens administration oplyser, hvilke dokumenter der er omfattet af tavshedspligten, herunder om kommunen er forpligtet til at udpege, hvilke dokumenter der præcist er omfattet af tavshedspligten?”

Indenrigs- og boligministeren oplyste blandt andet, at det vil kunne være hensigtsmæssigt, at kommunens administration vejleder kommunalbestyrelsesmedlemmer, når et dokument – der f.eks. udleveres som led i sagsindsigt – indeholder fortrolige oplysninger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at administrationen skal yde sådan vejledning og fastsætte nærmere retningslinjer for vejledningen.

Spørgsmål nr. 291 (BOU – alm. del):

”Vil ministeren redegøre for, om kommunens administration efterfølgende kan nægte et byrådsmedlem aktindsigt, fordi vedkommende allerede har fået sagsindsigt?”

Indenrigs- og boligministeren oplyste blandt andet, at der generelt ikke er noget til hinder for, at en aktindsigtssøgende – efter at have søgt om aktindsigt efter et andet regelsæt – kan søge om aktindsigt efter offentlighedslovens regler.

Indenrigs- og boligministerens endelige svar den 20. august 2021 på Indenrigs- og Boligudvalgets spørgsmål nr. 290
- Kontoret for Demokrati, j.nr. 2021-4880, Indenrigs- og Boligudvalget 2020-2021, BOU alm. del – endeligt svar på spørgsmål nr. 290

Indenrigs- og boligministerens endelige svar den 20. august 2021 på Indenrigs- og Boligudvalgets spørgsmål nr. 291
- Kontoret for Demokrati, j.nr. 2021-4880, Indenrigs- og Boligudvalget 2020-2021, BOU alm. del – endeligt svar på spørgsmål nr. 291