21.5.4. It-udstyr m.v. stillet til rådighed af kommunen til det kommunale hverv kan ikke anvendes til at føre valgkamp

Publiceret 18-02-2021

Indenrigs- og Boligministeriet har telefonisk bl.a. udtalt, at it-udstyr m.v., der er stillet til rådighed for et kommunalbestyrelsesmedlem efter § 16, stk. 11, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, ikke kan anvendes som led i valgkamp, fordi dette vil udgøre en uberettiget forskelsbehandling mellem kandidater, der i forvejen er medlemmer af kommunalbestyrelsen, og dem, der ikke er det.

Indenrigs- og Boligministeriets telefonnotat af 18. februar 2021 til en kommune
- Demokrati, sagsnr. 2021-1577