21.5.7. Om retten til vederlag i indtil 9 måneder ved fravær på grund af helbredstilstand m.v.

05-07-2021

KL har rettet telefonisk henvendelse til Indenrigs- og Boligministeriet om, hvorvidt et medlem, som er fraværende på grund af helbredstilstand m.v., og hvor der af denne grund er indkaldt stedfortræder, har ret til vederlag i indtil 9 måneder eller i indtil udgangen af den måned, hvor det pågældende medlem i en uafbrudt periode på 9 måneder ikke har varetaget hvervet.

Ministeriet har udtalt, at et medlem, som er fraværende på grund af helbredstilstand m.v., og hvor der af denne grund er indkaldt stedfortræder efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, har ret til de i § 30, stk. 1, nævnte vederlag i indtil 9 måneder og ikke efter denne dag.

Indenrigs- og Boligministeriets telefonnotat af 16. juni 2021,
Forvaltningsjura, j.nr. 2021-4533