21.8.4. Om forståelsen af gebyrlovens § 1

14-10-2021

Indenrigs- og Boligministeriet har i anledning af en henvendelse fra KL udtalt, at det følger af § 1 i gebyrloven (lovbekendtgørelse nr. 56 af 23. januar 2018), at loven finder anvendelse, hvis andet ikke er bestemt ved eller i henhold til lov.

Gebyrlovens § 2, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af kommunen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret, kan således anvendes i tilfælde, hvor der ikke i anden lovgivning er hjemmel til at fastsætte særlige regler om opkrævning af gebyr, og i tilfælde, hvor der foreligger en sådan hjemmel, men denne hjemmel ikke er anvendt til at fastsætte særlige gebyrregler.

Indenrigs- og Boligministeriets brev af 14. oktober 2021
- Forvaltningsjura, j. nr. 2021-6233