22.1.1. Kommunalbestyrelsesmøder pr. 1. februar 2022

01-02-2022

Indenrigs- og Boligministeriet har den 1. februar 2022 i lyset af ophævelsen samme dato af de midlertidige regler om kommunale og regionale møder, som har været gældende i forbindelse med epidemien med covid-19, besvaret syv spørgsmål fra en journalist om bl.a. deltagelse i, lovligt fravær fra og tilhørere til kommunalbestyrelsesmøder. Det i svarene anførte gælder tilsvarende for møder i regionsrådet.

Indenrigs- og Boligministeriets svar på spm. vedr. kommunalbestyrelsesmøder af 1. februar 2022
- Demokrati, j.nr. 2022-634