22.1.3. Borgmesterens henholdsvis en udvalgsformands muligheder for at sætte en sag på dagsordenen

07-04-2022

Indenrigs- og Boligministeriet har på foranledning af KL udtalt sig generelt om, hvorvidt henholdsvis borgmesteren og en udvalgsformand har en anden ret til at få en sag på henholdsvis kommunalbestyrelsens og udvalgets dagsorden end den ret, der følger af henholdsvis initiativretten, jf. § 11 i lov om kommunernes styrelse, og en initiativret for alle udvalgets medlemmer, der måtte være fastsat i udvalgets forretningsorden eller følge af udvalgets praksis.

Indenrigs- og Boligministeriets notat af 7. april 2022 til Kommunernes Landsforening
– Demokrati, j.nr. 2021-1623