22.1.4. Om kommunalbestyrelsens ansvar for lovovertrædelser på børne og unge-området og om tilsynets kompetence

19-04-2022

Social- og ældreministeren besvarede med bidrag fra indenrigs- og boligministeren et folketingsspørgsmål.

I besvarelsen af spørgsmålet blev der blandt andet redegjort for om kommunalbestyrelsens ansvar for lovovertrædelser på børne og unge-området og om tilsynets kompetence.

Social- og ældreministerens besvarelse den 19. april 2022 af spørgsmål nr. 313 (alm. del) fra Folketingets Social- og Ældreudvalg
- Social- og Ældreministeriets sagsnr. 2022-1792