22.1.5. Om en næstformand for et stående udvalg kan deltage i møder med forvaltningen

15-08-2022

Indenrigs- og Boligministeriet har på foranledning af en kommune udtalt sig generelt om, hvorvidt en næstformand for et stående udvalg kan deltage i de faste møder, der afholdes mellem kommunens forvaltning og udvalgets formand.

Indenrigs- og Boligministeriets notat af 15. august 2022
- Demokrati, j.nr. 2022-3995