22.5.3. Om vurderingen af pensionsforhold for en tidligere regionsrådsformand

06-07-2022

Indenrigs- og Boligministeriet har den 6. juli 2022 udtalt sig om vurderingen af en tidligere regionsrådsformands pensionsforhold, herunder udbetalingstidspunkter for og den nærmere beregning af de enkelte dele af pensionen som følge af, at den tidligere regionsrådsformands samlede pensionsgivende funktionsperiode er omfattet af forskellige regler i den regionale vederlagsbekendtgørelse.

Indenrigs- og Boligministeriets brev af 6. juli 2022 til en region
- Forvaltningsjura, j.nr. 2022-400