22.5.4. Om befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved teknisk bistand til håndtering af it-udstyr

26-09-2022

Indenrigs- og Boligministeriet har telefonisk udtalt, at kommunalbestyrelsen ikke efter § 8 a i lov om kommunernes styrelse er forpligtet til at yde kommunalbestyrelsens medlemmer befordringsgodtgørelse i forbindelse med kørsel fra medlemmernes bopæl til rådhuset, når de har behov for teknisk bistand til håndtering af det af kommunen udleverede it-udstyr.

Indenrigs- og Boligministeriet har endvidere telefonisk udtalt, at det er ministeriets opfattelse, at kommunalbestyrelsen efter § 16, stk. 11, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse, kan beslutte at yde befordringsgodtgørelse til medlemmer af kommunalbestyrelsen i forbindelse med kørsel fra medlemmernes bopæl til rådhuset, når det enkelte medlem har behov for teknisk bistand til håndtering af det af kommunen udleverede it-udstyr for at kunne tilgå dagsordensmateriale til kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder.

Indenrigs- og Boligministeriets telefonnotat af 26. september 2022
- Forvaltningsjura, j.nr. 2022-4628