22.5.6. Om befordringsgodtgørelse til et regionsrådsmedlem ved kørsel fra sommerhus

18-10-2022

En region havde rettet henvendelse til Indenrigs- og Boligministeriet og bedt ministeriet om vejledning i forhold til reglerne om befordringsgodtgørelse mellem andet opholdssted og mødested, i henhold til kommunestyrelseslovens § 16, stk. 10 litra a, jf. regionslovens § 11.

Det var sammenfattende Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse, at regionen var forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse til det pågældende regionsrådsmedlem for kørsel mellem medlemmets sommerhuse og mødestederne.

Ministeriet havde ved sin vurdering lagt til grund, at de konkrete kørsler var begrundet i medlemmets varetagelse af sit regionale hverv, samt at det pågældende medlem havde mødepligt til de angivne møder.

I det ene af de foreliggende tilfælde, hvor medlemmet havde haft ophold i et sommerhus inden for regionen, ville regionen allerede af den grund have pligt til at yde befordringsgodtgørelse.

I det andet af de foreliggende tilfælde, hvor afstanden mellem medlemmets sommerhus uden for regionen og mødestedet var 116 km, fandt ministeriet ikke, at afstanden var så betydelig, at det kunne føre til, at regionen ikke havde pligt til at yde befordringsgodtgørelse.

Indenrigs- og Boligministeriets brev af 18. oktober 2022 til en region
- Forvaltningsjura, j.nr. 2022-4518