22.8.3. Om investeringer i russiske værdipapirer efter Ruslands invasion af Ukraine

02-03-2022

Indenrigs- og Boligministeren har i et brev til samtlige borgmestre og regionsrådsformand henstillet til, at kommuner og regioner ikke anvender offentlige midler til at foretage nye investeringer i russiske værdipapirer, og at kommuner og regioner så vidt muligt afvikler eventuelle eksisterende investeringer i russiske værdipapirer.

Indenrigs- og boligministerens brev af 2. marts 2022 til samtlige borgmestre og regionsrådsformænd
- Demokrati, j.nr. 2022-1149