23.1.1. Initiativretten gælder for sager afgjort af et udvalg

17-04-2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har telefonisk oplyst en kommune om, at initiativretten efter § 11, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse ikke afskæres ved, at sagen forinden er afgjort af et stående udvalg.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat af 17. april 2023
- Demokrati, j.nr. 2023-1199