23.1.2. Om regionsrådsmedlemmers ret til sagsindsigt i henvendelser til regionens whistleblowerenhed

19-06-2023

Indenrigs- og Sundhedsministeren har med bidrag fra Justitsministeriet besvaret et folketingsspørgsmål om, hvorvidt medlemmer af et regionsråd har ret til som led i deres hverv i fortrolighed at gennemse henvendelser/klager/opmærksomhedsskrivelser via en whistleblowerordning.

Det fremgår bl.a. af besvarelsen, at whistleblowerloven ikke begrænser kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers ret til sagsindsigt for så vidt angår oplysninger fra indberetninger, der ikke vedrører whistleblowerens identitet mv., hvorimod kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers ret til sagsindsigt ikke omfatter oplysninger om whistleblowerens identitet.

Indenrigs- og sundhedsministerens svar af 19. juni 2023 på spørgsmål nr. 434 (Alm. del) fra Folketingets Sundhedsudvalg
- Demokrati, j.nr. 2023-1468