23.1.3. Om behandlingen i to møder af ændringer af kommunalbestyrelsens forretningsorden

11-09-2023
KL har spurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om kommunalbestyrelser, der ønsker at ændre deres forretningsorden, herunder for at tilpasse den Vejledning nr. 9461 af 7. juni 2023 om normalforretningsorden for kommunalbestyrelser, er forpligtet til at følge vejledningens § 16, stk. 2, hvorefter sagen skal behandles i to ordinære kommunalbestyrelsesmøder.
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har telefonisk svaret, at ministeriet er mest tilbøjeligt til at mene, at bestemmelsen i § 16, stk. 2, i bilaget til vejledningen om normalforretningsorden er udtryk for en retsgrundsætning, og at en ændring af normalforretningsordenen dermed først får gyldighed, når den er vedtaget af kommunalbestyrelsen på to ordinære kommunalbestyrelsesmøder.