23.5.6. Ydelse af eftervederlag til udvalgsformand, der fratræder efter fravær i en sammenhængende periode

09-11-2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har telefonisk oplyst en kommune om, at det afgørende for, om en udvalgsformand, der fratræder efter at have modtaget formandsvederlag i indtil ni måneder ved fravær i en sammenhængende periode på grund af helbredstilstand, hvor en stedfortræder af denne grund er indkaldt, og som forud for perioden med stedfortræderindkaldelse modtog formandsvederlag, vil være berettiget til eftervederlag, er, at perioden for vederlæggelsen som formand overstiger ét år uden afbrydelse.

Det har således ikke betydning, om den pågældende udvalgsformand rent faktisk har varetaget hvervet længere end et år, når blot den pågældende er vederlagt som formand i en uafbrudt periode på mindst ét år.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 9. november 2023 vedrørende svar til en kommune
- Forvaltningsjura, j.nr. 2023-5127