23.8.5. Om gengivelse af kommuners logoer med registrerede kommunevåben eller -segl på leverandørers hjemmesider

19-04-2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udtalt, at en kommune normalt godt vil kunne tillade, at en privat leverandør til kommunen f.eks. på sin hjemmeside anvender kommunens logo, der omfatter dens registrerede våben eller segl, på den måde, at det fremgår, at kommunen (angivet ved logo) er blandt virksomhedens kunder.

Ministeriet har videre udtalt, at det dog ikke kan udelukkes, at angivelsen på f.eks. leverandørens hjemmeside af forholdet mellem kommunen og leverandørvirksomheden vil kunne være udformet på en sådan måde, at det giver indtryk af, at kommunen identificerer sig med eller anbefaler virksomheden, og dermed kan udgøre en ulovlig støtte til virksomheden. I givet fald kan kommunen ikke tillade anvendelsen. Om dette er tilfældet, vil bero på en konkret vurdering.

Såfremt kommunen lovligt tillader en leverandør at anvende kommunens logo, der omfatter et registreret våben eller segl, f.eks. på en kundeliste, kan en anmodning herom fra andre virksomheder kun afslås, såfremt der foreligger saglige grunde hertil.

I det omfang kommunen ikke tillader erhvervsvirksomheders brug af kommunens registrerede våben eller segl, herunder som del af kommunens logo, må kommunen gøre virksomheder, der alligevel bruger det, opmærksomme herpå.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat af 19. april 2023
- Demokrati, j.nr. 2023-1069