24.3.1. Om lovligheden af kommuners flagning med andre landes flag

08-02-2024

Folketingets Indenrigsudvalg havde stillet indenrigs- og sundhedsministeren det spørgsmål, om ministeren ville oplyse, hvorfor det var i overensstemmelse med kommunalfuldmagten at flage med det ukrainske flag, men ikke at flage med det israelske flag.

Indenrigs- og sundhedsministeren henviste for så vidt angår de tidligere regler om flagning til justitsministerens tidligere afgivne svar på et spørgsmål fra Folketingets Indenrigsudvalg og redegjorde for, at det fulgte af kommunalfuldmagtsregler, at kommuner som udgangspunkt ikke kunne varetage udenrigspolitiske hensyn, men at dette udgangspunkt kunne fraviges i helt særlige tilfælde, hvor regeringen med bred opbakning fra et flertal i Folketinget opfordrede kommuner til at handle på en bestemt måde for at varetage sådanne hensyn, eller hvis dette skete i overensstemmelse med en udenrigspolitisk tilkendegivelse i en vedtagelse fra Folketinget.

Indenrigs- og sundhedsministeren udtalte herefter, at flagning med en anden nations flag på en kommunal bygning eller en kommunal grund ifølge kommunalfuldmagtsreglerne efter omstændighederne kunne udgøre en udenrigspolitisk tilkendegivelse. Flagning med det israelske eller palæstinensiske flag kunne således efter kommunalfuldmagtsregler efter omstændighederne udgøre en udenrigspolitisk tilkendegivelse.

Det var i den forbindelse Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det kunne lægges til grund, at kommuners flagning med det ukrainske flag var i overensstemmelse med regeringens og Folketingets udenrigspolitiske tilkendegivelser om Ukraine.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets besvarelse den 8. februar 2024 af spørgsmål nr. 38 (Alm. del) fra Folketingets Indenrigsudvalg

Justitsministeriets besvarelse den 17. januar 2024 af spørgsmål nr. 37 (Alm. del) fra Folketingets Indenrigsudvalg