24.3.2. Spørgsmål om kommuners modtagelse af gaver til brug for varetagelse af kommunale opgaver

19-02-2024

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i et svar på en borgerhenvendelse redegjort generelt for de retlige rammer for kommuners modtagelse af gaver til brug for varetagelse af kommunale opgaver, herunder om forholdet til reglerne i reklameloven.

Der henvises i svaret til sundheds- og ældreministerens besvarelse den 30. juni 2016 af spørgsmål 531 (Alm. del) fra Sundheds- og Ældreudvalget om kommuners mulighed for at få sponsoreret et sundhedshus af virksomheder eller private.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 19. februar 2024 til en borger
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2024-2558

Sundheds- og ældreministerens besvarelse den 30. juni 2016 af spørgsmål 531 (Alm. del) fra Sundheds- og Ældreudvalget.