96.8.1. Om adgangen til at opkræve gebyr ved for sen betaling, herunder betydningen af (tidspunktet for) afsendelse af erindringsskrivelser

26-02-1996

Udtalt, at det efter Indenrigsministeriets opfattelse følger af § 2, stk. 2, i gebyrloven (lov nr. 939 af 27. december 1991, som ændret ved lov nr. 131 af 28. februar 1994) og af forarbejderne til bestemmelsen, at det er en forudsætning for at opkræve gebyr efter bestemmelsen, at den pågældende ydelse ikke er betalt rettidigt, at der er udsendt en erindringsskrivelse, og at ydelsen ikke har kunnet konstateres indbetalt på tidspunktet for udsendelsen af erindringsskrivelsen.


Indenrigsministeriets brev af 26. februar 1996 til en borger
- 4. k.kt. j.nr. 1994/1171/187-2